Suprema.com.pl > Regulamin


REGULAMIN


JAK WYNAJĄĆ

Aby wypożyczyć jakikolwiek sprzęt w naszej firmie wystarczy zadzwonić (tel.: 91 321 67 90) lub wybrać się osobiście do naszego punktu (przy ulicy Wrzosowej 11, 72-602 Świnoujście >> mapka <<), gdzie po załatwieniu drobnych formalności dostaną państwo potrzebne urządzenia.

Rozliczenie za wynajem następuje przy zwrocie maszyn / sprzętów, w biurze firmy lub w przypadku odbioru urządzeń od klienta, we wskazanym miejscu.


ROZLICZENIA

Dowodem płatności za wynajęcia urządzenia jest wystawiona faktura vat.

Ze względu na bezpieczeństwo naszych interesów przy wypożyczaniu sprzęty pobierana jest zaliczka zwrotna w wysokości 1 000 zł lub wyżej w zależności od rodzaju wypożyczanego urządzenia.


REGULAMIN:

Osoba lub firma wynajmująca sprzęt w naszej firmie automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych warunków:

1. Czas trwania najmu liczy się od dnia odbioru przedmiotu najmu przez najemcę do dnia zwrotu.

2. Przedmiot najmu pozostaje przez cały czas trwania umowy najmu własnością wynajmującego.

3. Najemca zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu najmu wyłącznie do celów, do których jest on przeznaczony.

4. NAJEMCA POKRYWA KOSZTY PALIWA ORAZ TRANSPORTU PRZEDMIOTU NAJMU.

5. NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZUPEŁNIENIA PALIWA DO STANU Z CHWILĄ WYNAJMU PRZEDMIOTU.

6. Wraz z wygaśnięciem umowy najmu, najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

7. Najemca nie może cedować swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią.

8. Najemca w trakcie trwania umowy najmu, ponosi pełna odpowiedzialność za przedmiot najmu.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez najemcę zasad BHP podczas użytkowania przedmiotu najmu.

10. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez najemcę postanowień umowy najmu.

11. Po terminie umownym zwrotu przedmiotu najmu, jeśli najemca nie powiadomi o jego przedłużeniu firmy RENTAL PUNKT-SUPREMA sprawa traktowana jest jako przywłaszczenie mienia.

12. Najemca podczas zawarcia umowy najmu oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu oraz zapoznał się z warunkami umowy i najmu i że akceptuje je w całości.

13. Sprzęt wypożyczany posiada wymagane uprawnienia urzędu dozorowego.

14. Wszystkie sprawy sporne, będą rozstrzygane w sądzie, któremu podlega wynajmująca firma RENTAL PUNKT-SUPREMA.

15. Opłata przelewem możliwa jest przy kwocie powyżej 1 000 PLN.